Gulustan Cabbarova (1966)

Gulustan Cabbarova (1966)
Gülüstan Hüseyn qızı Cabbarova -
1966-cı il oktyabrın 31-də Gəncə şəhərində anadan olub.
Uşaqlıqdan şeirə böyük həvəsi olub.
30-dan çox qazet və jurnallarda şeirləri çap olunub.
28 ildir ki, Gəncə Hava Limanında kompyuterdə işləyir.
Bir oğlu var.


ANA ƏTRİ
*
Ən gözəl ətirdir, ananın ətri.
Cənnət ətri verir, bənzəmir, yada!
Anadır şeirimin ən özəl sətri.
Ətrini duyaram yatsam, röyada
Ətrin kimi, ətir olmaz dünyada.
*
Xoş ətrindən güc alıram, ay ana.
Xəstə olsam sağalıram, ay ana.
Sənsiz sanki yaralıyam, ay ana.
Səni bənzətmirəm, qohuma, yada.
Ətrin kimi ətir olmaz dünyada.
*
Kölgən yetər, təki sən ol yanımda.
Güc alıram damarımda, qanımda.
Pənahım, gümanım, hər zamanımda.
Sənə nəğmə qoşur, quşlar səmada.
Ətrin kimi ətir olmaz dünyada.
20.05.2022 ci il.


ATADIR ALLAHIN KÖLGƏSİ YERDƏ!..
*
Atadır Allahın kölgəsi yerdə,
Halal ruzi ilə böyüdər bizi.
Ata duasıdır məlhəm hər dərdə.
Hər yerdə görünür, atanın izi.
*
Atadır insanın arxa - dayağı,
Qoruyar evini aslan sayağı.
Əzizdir atanın sönməz çırağı.
Hər yerdə görünür, atanın izi.
*
Ata nə yorular, nə də ki, bezər.
Ulduzları dərib, telinə düzər.
Gərəksə düşmənin başını əzər.
Hər yerdə görünür, atanın izi.
*
Varsa da, yoxsa da ata atadır.
Ata övlad üçün dünya yaradır.
Bala sevincilə cənnəti dadır.
Hər yerdə görünür, atanın izi...
*
Anayıq, atayıq indi hərəmiz.
Ayrılıq haqdandır, yoxdur çarəmiz.
Adı miras qalıb, bizə tərtəmiz.
Hər yerdə görünür, atanın izi.
09.05.2022-ci il.


ŞAİRLƏRİN VARİSİYƏM
*
Mən Kəpəz dağının başında qaram.
Əzəmət nişanı, ulu Qoşqaram.
Nə qədər Gəncə var, bilin ki, varam.
Şairlər diyarı, mehriban Gəncəm!.
Dahi Nizaminin varisiyəm mən...
*
Haqqı danış, şeir yazan qələmim.
Hissim, həyacanım, könül həmdəmim.
Ruhuma keçmişdən pərvaz edənim.
Ana tək qeydimə hey yanan Gəncəm.
Dahi Nizaminin varisiyəm mən.
*
Dolaşıb keçmişi xəyalım durur.
Acı xatirələr qəlbimdən vurur.
Ruhum Nizamini anlayıb, duyur.
Şeirlə, sənətlə oyanan Gəncəm.
Dahi Nizaminin varisiyəm mən.
25.04.2022-ci il.


NEYLƏYİM

Çox söz var qəlbimdə deyim, deməyim???
Deyim, siz də duyun Tanrı deyəni...
Qoru ey Yaradan, haram yeməyim.
Yesəm, şad edərəm zalim düşməni.
*
Bu sirlər içində itib, batıram.
Hərdən də şeytana daş da atıram.
Dünyanı satırlar, mən söz satıram.
Hər kəs alqışlayır yalan deyəni.
*
Demə ki, dünyadan giley edirəm.
Bəlkə də az qalıb, mən də gedirəm...
Fironluq edənə, açıq deyirəm...
Allah bağışlamır haram yeyəni...
*
Dünyanı əbədi sanıb, azan çox.
Şeytan hökmü ilə, quyu qazan çox.
Yalanı zəsf edib, pul qazanan çox.
Bəxtəvər görmədim doğru deyəni...
14.08.2021-ci il.


SƏNSİZƏM ANA...
*
Baharmı, payızmı, bilinmir, ana...
Baxışın gözümdən silinmir, ana.
Qəlbimin acısı heç dinmir, ana....
Gözü yaşlı qalıb, balan, hardasan?
*
Xeyli var, olmuşam mən də pərişan.
Həsrətdən ölürem mən zaman- zaman.
Dünya sənlə gözəl olurmuş, anam.
Balanı anasız qoyan, hardasan?
*
Bilmirəm neyləyim, kədərim bitsin.
Mələklər anama anamı, desin?...
Allah cənnətində sənə yer etsin...
Bu hicran olaydı yalan, hardasan?
*
Dünyanın özünü doğan ana var.
Əbədi dünyada olsun, ilk bahar.
Güllər qış olanda solub-saralar.
Məndən baharımı alan, hardasan?...
14.01.2016-cı il.


İGİDLƏR ÖLMƏZ
*
Yalnız qalıb, qərib qalıb dağların.
Çənlibelin viran qalıb nə vaxtdır...
Şaxta vurub, bar gətirmir bağların.
Yerin-yurdun yurdumuzdan uzaqdır.
*
Qeyrət çəkən Koroğlular dağlanır.
Mərd üzünə çox qapılar bağlanır.
Misri qılınc muzeylərdə saxlanır.
Bizim Koroğlular əbədi sağdır.
*
Haqq yolunda mərdlər ölümə atlar.
Düşmənin belini ikiyə qatlar.
Daşımaz namərdi daha qıratlar!
O qeyrət qalası, ən uca dağdır...
17.03.2022-ci il.


ÖMRÜMDƏ BAHAR OLDUMU???


Hara əlim atsam, elə daş olur...
Gözlərim qurumur yenə yaş olur...
Sevən bir ürəyə dərd sirdaş olur.
Sevilmək mənim də haqqım, deyilmi?!...
*
İçimdə firtına, nədir bu rüzgar?
Hey coşub-çağlayır, qeyri -ixtiyar...
Nə zaman ömrümdən keçdi ki, bahar?
Sevilmək mənim də haqqım, deyilmi?!
*
Mənə tərs üzünü göstərdi dünya.
Xoşbəxtlik, səadət, bəlkə bir röya.
Sevmədim bir kərə mən doya-doya...
Sevilmək mənim də, haqqım deyilmi?!
*
Haqsızliq ömrümdə birdimi, söylə?
Əzablar içində, sirdimi, söylə?...
Qəlbimə bir sevda girdimi, söylə?..
Sevilmək mənim də haqqım, deyilmi?!
*
Eşqi yasaq etdim özüm-özümə.
Daha baxa bilməz gözün-gözümə
Bir də inanmaram sevgi sözünə.
Sevilmək heç mənim haqqim deyilmiş..
haqqım deyilmiş...
08.01.2016-cı il.


NECƏ YAZIM
*
Yetər dedin, yazma qəmdən.
Mən sevgidən, necə yazım???
Nəğmə deyir, könül bəmdən.
Qan ağlayır telli sazım.
Mən sevgidən necə yazım?!.
*
Ürəyimdə min arzu var.
Yetişməyə qoymur əğyar.
Tüğyan edir, hey boran qar.
Heç olmur ki, güllü yazım.
Mən sevgidən necə yazım?!.
*
Nə ölümdü, nə də həyat.
Ömrə, günə sədaqət qat.
Ola bilmir qəlbim rahat.
Belə dünya, kimə lazım.
Mən sevgidən necə yazım?!.
*
Bilmirəm ki, bu nə sirdir.
Ömür, ölümə tələsir ...
Qəlbim qəm- kədərə əsir.
Qəm kədərə məzar qazım?...
Mən sevgidən necə yazım?!
04.12.2021-ci il


ƏDALƏTDƏN DANIŞ
*
Qiyamət qorxusu, yoxdursa əyər.
Daha ədalətdən nə danışım, mən.
Vicdan itirirsə, dünyada dəyər.
Daha ədalətdən nə danışım, mən.
*
Xeyli var, dünyanın dəyişib, halı.
Mələk tək görünür şeytan camalı.
Candan əzizdirsə dünyanın malı.
Daha ədalətdən nə danışım mən.
*
Gedən, bu dünyadan geriyə dönməz.
Nəfsinə qul olan, sanır ki, ölməz.
Haqqı- ədaləti görən, görünməz.
Daha ədalətdən nə danışım mən???...
05.02.2022-ci il.


DÜNYADAN KÜSKÜNƏM...
*
Gülsəmdə bir saxta təbəssümlə mən,
Nə gözlərim güldü, nə də ürəyim.
Xoşbəxtlik bəxtimə, qanlı bir düşmən.
Bu dərd məni əydi, yandı kürəyim...
*
Bəxt dalınca qaçdım, qaçdım, yoruldum.
Dərd əlində sındım, dərdə qul oldum...
Elə bil kül olub, göyə sovruldum.
Təkcə xoş söz idi mənim gərəyim...
*
Fələk bəxt yazanda, yuxuya daldım.
Oyandım, gör necə payımı aldım?...
Həsrətlə dünyaya bir nəzər saldım,
Sanki zəhər oldu duzum, çörəyim...
*
İllərim geride, əlimdə nə var?!
Görmədim dünyada vəfa, düz ilqar.
Fələk də yağdırdı saçıma ağ qar.
Belədir taleyim daha nə deyim?...
*
Bəyaz gəlinliyi geyə bilmədim...
Hey içimde çəkdim, bir yol dinmədim.
Dinləyin mən də, son sözümü deyim!
Kəfən də bəyazdı, kəfənmi geyim???
29.05.2016-cı il


EY BÜLBÜL

Kədər bar gətirdi, həsrət bağında,
Eşqin hicran yolu bitmədi, Allah...
O gül çiçək açdı, qəm budağında,
Bülbül vüsalına yetmədi, Allah.
*
Ey bülbül, eşqindən eyləmə fəğan,
Günün tikanından bağrın olub qan.
Xəyanət şərabı içdiyi zaman,
Bülbül vüsalına yetmədi, Allah.
*
Sevgisiz həyatın dəyərimi var?
Gülün ətri olmaz, olmasa bahar...
Aşiq eşq əlindən edər ahü-zar.
Bülbül vüsalına yetmədi, Allah...
*
Ömrü qısa olur gülün, a bülbül,
Çox çəkib aşiqlər zülüm, a bülbül.
Hər kəs dadacaqdır, ölüm, a bülbül,
Bülbül vüsalına yetmədi, Allah.
15.10.2022-ci il.

ZiM.Az


.
© Müəllif hüquqları qorunur. Məlumatdan istifadə etdikdə istinad mütləqdir.
Rəy yazın: