Dilarə Süleyman Zahidqızı: "BİR DƏLİ EŞQ İTİRMİŞƏM..."

Dilarə Süleyman Zahidqızı: "BİR DƏLİ EŞQ İTİRMİŞƏM..." Dilarə Süleyman Zahidqızı - 24 aprel 1982-ci ildə
Ucar rayonunun Məlikballı kəndində anadan olub.
Məlikballı kənd orta məktəbini bitirdikdən sonra
təhsilini Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Universitetinin
Filologiya fakultəsində ali təhsil alıb.
İlk dəfə şeiri 2003-cü ildə "And" "Sərbəst düşüncə"
qəzetlərində çap olunub.
Sonra İranda dərc olunan "Ədəbi Körpü" dərgisində,
ZiM.Az, Zirve.İnfo, Vetenim.info saytlarında,
5 cildlik "Zirvə" poeziya antologiyasında,
"Ömrün bir səhifəsi", "Bitməz olan duyğularım var mənim" poeziya almanaxlarında,
"Türk dünyası şeir antologiyası"nda
"Çarıqçı," "Dəli ruh" ," Dərviş", "Cır arı" təxəllüsləri ilə şeirləri və hekayələri işıq üzü görüb.

Biz də hörmətli Dilarə xanımın bir neçə şeirini
aşağıda ZiM.Az-ın dəyərli oxucularına təqdim edir
və ona yeni-yeni yaradıcılıq uğurları arzulayırıq!..


Zemfira ASLANQIZI,
ZiM.AzBir dəli eşq itirmişəm

Bir dəli eşq itirmişəm,
Həsrətin qucağındadı.
Özüm günaha batmışam,
Daim qəlbim, ağlımdadı.

Allahdan məni istəyib
Məni məndən alıb belə
Deyirlər ki məni deyib
Məni gəzir, sevir hələ.

Bu eşqə layiq deyiləm
Ay gözümün nuru adam!
Sən sevginlə pir kimisən
Mən sevgimlə günahkaram.

Allah cəzamı bağışla
Onu mənə hədiyyə et,
Dözənmirəm bu qarğışla
Ruhdan düşdüm, sən məni tut.

Dözənmirəm tənhalığa
Sevgim verir məni ələ,
Bir dəli eşq itirmişəm
Məni deyir gəzir hələ.


Həmən qadınam

Sevgini itirəndən həsrətini qazandım
Mən səni sevə-sevə sənsiz qalan qadınam
Sənsizliyi önündə yoxluğunla bəzəndim
Halını röyalarda xəbər alan qadınam.

Bu sevginin önündə dura bilmədi illər,
Həsrəti yaraşdırdı bizə o namərd dillər,
Uzaqda o baxışlar, uzaqdadır o əllər,
Mən səninlə olmayan, sənin olan qadınam.

Getdiyində ağlayar,gəlsən yollar sevinər,
Baharda xəzan vuran,gülsən güllər sevinər,
Bir bu qərib sevinməz , yanar, küllər sevinər,
Qəfil qış günəşində açıb, solan qadınam.

Qəlbindəki o kədər, ruhundakı sarı sim,
Gəncliklə olan hədər, gözlərində qalan kam,
Sevginlə xoşbəxt olan, həsrətinlə bəxti kəm,
Ürəyinə,ömrünə yuva salan qadınam.


Necədir halım

Bilirsən necədi halım?
Yazda qara bulud kimi
İncidilmiş bir körpənin
Gözündəki sükut kimi
Bilirsən necədi halım?
Sözüm kəsir ayaz kimi
Daha məsum deyil duam
Sən gğrdüyün bəyaz kimi.
Halımı soruşan adam,
Adamlarda hal qalmayıb
Özümü haldan salmışam
Adamlara bel bağlayıb
Neynirsən necədir halım?
Xəlvət düşən çən kimiyəm
Bəlkə sən də mən kimisən
Bəlkə mən də sən kimiyəm!
Bilirsən necədir halım?
Gah kövrəyəm , gah dəliyəm
Bacarırsan itirdiyim
Güvənimi ver geriyə.
Barışmışam bu dünyayla
Hökm oxunmuş can kimiyəm
Bilirsən necədi halım?
Elə mən də sən kimiyəm.


Sığınıram

Mən qorxuram sənsizlikdən, adına sığınıram,
Qəlbimi bunca yaxan oduna sığınıram,
Bu tənha qaranlıqda ağlamaq da asandı,
Həsrət oxşayır məni, mən ona sığınıram.

Kimsənin xəbəri yox daha küsə bilmirəm,
Dilimlə danışmıram,qəlblə susa bilmirəm,
Qapıları hər kəsə bağlamaq da asandı,
O qapının ardından ümid kəsə bilmirəm.

Hər kəs gözəl oynadı öz sevgi oyununu,
Hər iş düşdü yoluna, hər kəs tapdı tayını,
Dərdlərimi ürəkdə saxlamaq da asandı,
Onsuz da eşitməyir kimsələr harayını.

Doğru danışım desəm , əyriyə dəyişərlər,
Yalandan üzə gülsəm mənə nəğmə qoşarlar,
İnsanları ,Dilarə, yoxlamaq da asandı,
Qorxuram sevdiklərim gözlərimdən düşərlər.


Həsrət

Gözümü yollar yorub hara baxım indi mən,
Yoxx sən gələn deyilsən, boşunadı bu həsrət,
Mən dondum sənsizliyin ayazından , sevgilim,
Ruhum dondu bədəndə, üşümədi bu həsrət.

Nolar ətrini qoy get, yellər vursun üzümə,
Səni sevdiyim bunca illər dursun üzümə,
Məndən alan taleyim səni versin özümə,
Bir ömür mənlə boşa yaşamadı bu həsrət.

Adın dodaqlarımda bənövşə tək bükülüb,
Sevgimizin taleyi gözlərimə çəkilib,
Ətəyin çoxdan boşdu, inadlarım tökülüb,
Dağ dərdimi boşuna daşımadı bu həsrət.

Alıb daha ruhumu çıxıb ömürdən gedim,
Nə sən sevmirəm dedin, nə mən sevmirəm dedim,
Ömrümdəki ən əziz, özlədiyim tək adam,
Dəli ruh təki özübaşınadı bu həsrət.

Ey dost

Dilim susmuş, qəlbim küsmüş,
Dünyada itmişəm, ey dost!
Ömrümdən tufanlar əsmiş,
Cismimdən getmişəm, ey dost!

Mərdə bəla qəm deyil ki,
Başımdan qal kəm deyil ki,
Bu can bitməz şam deyil ki,
Yanmışam, bitmişəm, ey dost!

Sınaqlar şükrə körükdür,
Vicdan necə çətin yükdür,
Ruhum bu meydanda təkdir,
Yolumu tutmuşam, ey dost!

Can canandan əmanətdir,
İnsanda yalan adətdir,
Gəl əhdini məndən götür,
Mənzildir, çatmışam, ey dost!

Dilarə daşdı sandılar,
Gözləri yaşdı sandılar,
Səbrini daşdı sandılar,
Külümdən bitmişəm, ey dost!


Mənə

Sən əlini çəksən məndən,
İt də, qurd da hürər mənə,
Dünya malına dəyərdi
Sən verdiyin dəyər mənə...
Kimsə sığışmaz qəlbinə,
Xatirəmin qəlibinə,
Ensən qəlbinin dibinə
Məxsusdu həmin yer mənə.
Düşmə gözümdən nə olar?
Gözümdə dəli dalğalar,
Hara getsən götür apar,
Ya da qəlbimi ver mənə!
İlahi!!! Pirmi, iblismi?
Röyadırmı, ya kabusmu?
Eşit duyulmayan səsimi,
Qoyma, nadan gülər mənə!


Gedirəm

Gəldiyimə peşmanam,
Gün görməyə gedirəm,
Ruhumu sahibindən
Dilənməyə gedirəm.
Başındayam bu yolun,
Nəfs itidir,can yalın.
Siz bu dünyada qalın,
Mənsə göyə gedirəm.
Doğulanda tamahsız,
Bu dünyaya maraqsız
Gedib bir də günahsız
Gəlim deyə gedirəm.


Əzizim

Mən kimə söyləyim ürək sözümü,
Mən itəndə sən tapardın, əzizim!
Yollarımı qarışdırdım, izimi
Cığırımı sən apardın, əzizim!

Buludun göz yaşın Günəş silərdi,
Bir sözümdən dərdlərimi bilərdin
Gözlərinlə, baxışınla gülərdin,
Sevincimə sevinərdin, əzizim!

Mən qorxağam, mən kövrəyəm ,bilirsən.
Uzaqda qeydinə necə qalırsan?
Əzizini heç yadına salırsan?
Qulluğunda necə durdun,əzizim?

Həyat sınaq, mən yığmadım balını,
Tapanmadım taleyimin dilini
Kim soruşsun bu fağırın halını
Xatırlayıb sən sorardın, əzizim!

Sənsiz belə danışıram xəyalla,
Barı yuxularda bir salam yolla
Küləklərə, ulduzlara əl yellə
Yoxluqda da bir sən vardın, əzizim!

Saniyələr illərə dönmüş yenə,
Dolan ürək astaca dinmiş yenə,
Bitmədimi, zaman dayanmış yenə
Həmişə tez qayıdardın, əzizim!


Qadın qətliamı

Zaman vəhşiləşib, yoxsa insanlar?
Bəlkə vəhşi sözü yaraşmır bizə?
Nədən xəbər verir tökülən qanlar?
Fitnə addımbaşı çıxıbdır dizə.
Qadın qətliamın durdurun daha!!!
İnsan deyilmidir o yol süpürən?
Adi bir əşyanı alarkən baha
Ucuz tutularmı insan oğlunu
İşıqlı dünyaya sevib gətirən?
Yollara iz saldı qan ləkələri....
Söyülən, döyülən, öldürülən o....
İçində boğarkən göz yaşlarını,
Saxta təbəssümlə güldürülən o!
Libasın geyinib, bəzəyin vurub
İşvəsin aldınız, nazın aldınız,
Bir kişi qızının qəlbini qırıb,
Başqa birisinin qızın aldınız!


Unutmadın

Bu qırıq ürəklə uzağa getməz,
Gözlərim əzilir baxış altında,
Arzular çin olmaz,ümidim bitməz,
Qəlbin pəncərəsi yağış altında.

Yadlara söyləsəm qınayar məni,
Gəl mənim ruhumu kirit gizlicə,
Allah sevgim ilə sinayar məni,
Qəfil gəldiyin tək sən get gizlicə.

Yoluna dikilən göz aya baxar,
Küləklər ovudar qara telləri,
Qorxuram yollarım yoluna çıxar,
Yığışdır qəlbimdən qalan izləri.

Vursun qişin qarı ,şaxtası məni,
Qalsın bənövşələr qarın altında,
Oxşasa sözünün saxtası məni,
Sümüyün sizlayar yerin altında.

Dilarə gözündə qalan qığılcım,
Öldürdünsə basdır gözündə məni.
Həsrətin taledə iz salan acım,
Sən ki unutmadın özün də məni.


Qalmadı

Ruh cana möhtacdı, can can deyənə,
Sən unutmusanmı candan pay olmur?
Ruhu fəda etmə canın yeyənə,
Gedən gələnindən daha zay olmur.

Sənin xəyalının qolları yoxdu,
Yarımçıq isidir arxalıq kimi,
Qapıdan girən qəm bacadan çıxdı,
Ömrümdə durmusan qorxuluq kimi.

Qırılmaz dediyim insafsız qürur,
İstədin ki sınım sənin yerinə?
Üz-üzdən utanar,biraz gendə dur,
İzn ver utanım sənin yerinə.

Həsrətım canımdan çıxana qədər,
Dünya, vüsalında kəsər qalmadı.
Sən iblis donundan çıxana qədər,
Məndə mələklikdən əsər qalmadı.


Səni sevmək gözəldir

Səni sevmək gözəldir.....
Tökülən yarpaqların bahar həsrəti kimi,
Qar altından nərgizin
həyata atılmağa olan cürəti kimi.
Səni sevmək gözəldir....
Səhər təmiz havanı ciyərə çəkmək kimi,
Bənövşətək utanıb günəş təbəssümündən
Boynunu bükmək kimi.
Sən necə möhtəşəmsən!
Sevmək səntək gözəlsə,
Sən hər kəsdən gözəlsən!
Səni sevmək gözəldir....
Ruhumun səmalara ucaldığı yerdəsən,
Sənin yanında hər şey necə cılız görünür!
Xəyalda ya röyada ,nə fərqi var hardasan!
Sən bəlkə gözümdəsən?
Hara baxsam ordasan!
Səni sevmək bir sehir...
Səni sevmək möcüzəm,
Səni sevmək gözəldir
Qarşısında acizəm!
Adını söyləməyə dilim səndən utanır,
Nanə yarpağı kimi səsin titrədir məni,
Səni sevsin deyəmi
Allah yaşadır məni?
Səni sevmək gözəldir..
Sevmək deyildir asan,
Səni sevmək gözəlsə,
Sən sevgidən gözəlsən!


Biz

Özgələrin adətinə eyləmişik adəti biz,
Axtarırıq onun-bunun əlində səadəti biz.

Aşikarda and içirik, dad eyləyib Allaha ki
Xislətimiz həmənkidir, günahkarıq xəlvəti biz.

Gəncləri məhv eylədi bax sübhə qədər qumarxana,
Bir səsini çıxarsana!Pozmayırıq ovqatı biz.

Eyləyir kimləri qane bu qədər xırsızlıq
Kimə nə,göz döyürük başımızda bu çatı biz.

Övladın təhsilini zay eləsə sus, ona sus,
Ona dözdün, buna döz,yaltaq ilə həm şəti biz.

Haqq sözü söylərsə Dilarə çıxarın gözlərini,
Səbr edib gözləyərik,dinmərik əsla qəti biz.

Kimdir o?

Kim olacaq, o fəhlədir corab bitib ayaqda,
Cibi cırıq, ümid qırıq,qızınmır bu soyuqda.

Gəzir iş tapa bəlkə, evdəkilər ac qalıb,
Dizlər əsir, külək kəsir, göz itibdi oyuqda.

Püf deməyin, of deməyin, bəyənmir öz yeməyin
Məmur elə qudurubdur, yeyənməyir toyuq da.

Keflənibdi dərd əlindən, qaçmağa yer tapmayır,
Yumubdu millət gözünü, baş aldadır ayıq da.

Biri yeyir, mini baxır, ağızların suyu axır,
Birinin nəfəsi qoxur, tapa bilmir sıyıq da.

Az tapırıq çullanırıq, çox tapırıq yellənirik
Ay Dilarə, dillənirik dalda elə buyuq da!


Kəsilib

Necə belə soyuqlaşdıq? Ürəyimiz daş kəsilib,
Vicdanımız lalmı olub, gözümüzdən yaş kəsilib?

Heyvana yandığı qədər acımır insana insan,
Ürəklərdə üfunət var, ölü ruhlar leş kəsilib.

Aca, yoxsula baxmayan baxır qeybət şousuna,
Şərəfsizin reklamında sanırsan ki baş kəsilib.

Silkələyin duyğuları, Yaradanın qəzəbi var,
Ruzidə yetim payı var, ruzimizdən qış kəsilib.

Odənməyən haqlar üçün cavab verəcən, dəli ruh,
Dilarəyə bu dünyada vicdan boyda iş kəsilib.

ZiM.Az

.
© Müəllif hüquqları qorunur. Məlumatdan istifadə etdikdə istinad mütləqdir.
Rəy yazın: