Rəna Qurbanlı Qılıcova: "TOVUZUM!"

        Rəna Qurbanlı Qılıcova: "TOVUZUM!"Tovuzum!..

Ey gözəl Tovuzum, çənnət məkanım!
Yerinə, yurduna qurbandır canım.
Səninlə fəxr edir bütün dünyamız,
Heç zaman basılmaz bizim obamız.

Bütün igidləri qalxıb ayağa,
Söykənib xalq kimi böyük dayağa.
Ey igid Tovuzum, şanlı Tovuzum!
Möhtəşəm, həm igid canlı Tovuzum!

Yolunda nə qədər can gedib qurban,
Fəxr edir səninlə bu Azərbaycan.
Evindən çıxmayıb bir vətəndaşın,
Hər zaman ucadır, Tovuzum başın!

Fəxr edir səninlə öz əsgərlərin,
Deyirlər işığı gəlir evlərin.
Döyüşə gedərkən onlar bir gecə,
İçiğı görəndə sevinib necə?

Deyirlər ürəklə hərəkət etdik.
Yerli sakinlərlə sanki bir getdik.
O yanan işıqdan biz ilham aldıq,
Düşmənə od qoyub, nə günə saldıq.

Tovuzum qalibdir, qalib olacaq!
Qəhrəman şəhər tək yadda qalacaq.
Halaldır Tovuzum, halaldır sənə!
Alınmaz qalasan, göstər düşmənə.


Mərd Tovuzlular!..

Haydı igidlərim, qalxın ayağa!
Söykənin xalq kimi möhkəm dayağa.
Zəhərli ilan tək düşmən oyanıb,
Arxada xalqımız dağ tək dayanıb.

Tovuza düşübdü indi də gözü,
Erməni it kimi öləcək özü.
Qarabağ şirəsi dişində qalıb,
Bu dəfə yolunu Tovuza salıb.

Ay yazıq erməni, indi bunu bil,
Bu ordu əvvəlki ordu ha deyil!
Erməni dığası, aç bir gözünü,
Nə hesab edirsən, axı özünü?

Qarşında dayanıb mərd Tovuzlular,
Əlini bulasa sizə pis bular.
Elə ki, erməni ağzını açıb,
Bütün Tovuzlular sərhədə qaçıb.

Sizin tək sərhəddən qaçmayıb geri.
Tovuz xalqı verməz bir qarış yeri!
Rusun kölgəsində yatan erməni!
Hamı lənətləyir sənin hürməni.


Atan ölməyibdi, şəhid olubdu...

Bir körpə görmüşəm məzar başında,
Dil töküb ağlayır o, bu yaşında.
Elə bil dəniz tək birdən çağlayır,
Birdən də coşaraq bərkdən ağlayır.

Anası dayanıb seyr edir onu,
Geyinib əyninə qarqara donu.
Ürəyi çırpınıb eyləyir üsyan,
Hönkürüb körpəyə qoşulur bu an.

O,sənin yolunda qoydu canını,
Yerlərlə bir etdi düşmən qanını.
O, səni tək qoyub getməzdi inan,
Bilir ki, yanında var sənin anan.

Mən sənə anayam, həm də ki, ata.
Qoymaram əlinə bir tikan bata.
Atan ölməyibdir, şəhid olubdur.
O,bütün qəlblərə sanki dolubdur.

Sən küsüb, incimə heç vaxt atandan,
Səninlə birgədir ürəyi bu an!
Fəxr elə atanla, qoruyub bizi.
Qoruyub həmi də vətənimizi!


Qızlara sahib çıxaq!

Gəlin sahib çıxaq biz övladlara,
Baxmayaq dövlətə, nə də ki, vara.
Yerdən yığılmayıb onların canı,
Dolanır canında bizlərin qanı.

Qorxmayın, analar qalxın ayağa!
İnamla baxın siz hər an uzağa.
Zülümlə böyüyür, gəlirlər başa,
Qoymayın dönsünlər bir mərmər daşa.

Baxmayın kimsənin qınaq sözünə,
Qıymayın onların heç vaxt özünə.
Qızları əzməyə verməyin imkan,
Onların dalında dayanın hər an.

Elə ki, əlindən getdi övladın,
O zaman qırıldı bil ki, qanadın.
Qoymayın qırılsın qanadlarınız.
Qorxmayın, qınağa gəlməz adınız.

Deyirəm hamıya, deyirəm bir baş,
İmkan verməyin ki, qızlar olsun daş.
Analar, eşidin sözümü yenə.
O daşlar qız olub dönməzlər sənə.

Rəna Qurbanlı-Qılıcova,
ZiM.Az


.
© Müəllif hüquqları qorunur. Məlumatdan istifadə etdikdə istinad mütləqdir.
Rəy yazın: