Yunis QARAXANOVun Yeni şeirləri

Yunis QARAXANOVun Yeni şeirləri Ana

Anadır dünyada müqəddəs insan,
Anadır övladçün alışıb yanan,
Anadır dərdlərə dözüb dayanan,
Anasız dünyanın yoxdur dəyəri,
Ananın hər zaman görünər yeri.

O sözməz günəşdir daim nur saçar,
Düşmən şöləsindən kor olub qaçar.
Ondadır cəsarət, ondadır vüqar,
Anasız dünyanın yoxdur dəyəri,
Ananın hər zaman görünər yeri.

Həyatda çox zaman gülməyib üzü,
Ağarıb saçları, qırışıb üzü.
Laylası məlhəmdir, qidası sözü,
Anasız dünyanın yoxdur dəyəri,
Ananın hər zaman görünər yeri.

Əyilməz nə dosta, nə də ki, yada,
Övladçün özünü veribdir bada.
Yunisəm, anamçün olsun can fəda,
Anasız dünyanın yoxdur dəyəri,
Ananın hər zaman görünər yeri.


Zəhram

Geldin, gəlişinlə sevinc gətirdin,
Subaylıq çağımı sona yetirdin,
Qəlbimdə təzə-tər çiçək tək bitdin,
Ömrümün baharı, yayısan, Zəhram.

Atanın gözünün ağı, qarası,
Ananın ürəyi, ciyar parası,
Sən hər ikimizin sevgi dünyası,
Tanrımın ən gözəl payısan, Zəhram.

Ömrümə günümə sən yaraşıqsan,
Taleyimə yazılan xoş naxışsan,
Bu həyat yoluma nursan, işıqsan,
Yunisin günəşi, ayısan Zəhram.


Yenə həmin küçə...

Yenə mən səsinlə gəldim üz-üzə,
Yenə həmin küçə, yenə həmin yer.
Susub dayanmışıq, baxıb göz-gözə,
Qəlbimiz danışır, dodaq dinməyir.

Sezirəm süzdürüb baxan gözlərdən,
Sənin gözlərində sevgi nişanı.
Baxışın dəyərli mənə sözlərdən,
Bu an həyatının ən gözəl anı.

Bilmirəm buranın ünvanı necə?
Ünvansız qəlbimdə qalır izləri.
Yenə bu darısqal, dolanbac küçə,
Yenə qovuşdurur, gülüm bizləri.

Unutmaz o dağlar heç zaman səni

(Dostum Aşıq Qara Borçalının “Dağlar şeirinə nəzirə)


Ay Qara, bilirəm, Qərib eldəsən,
Unutmaz o dağlar heç zaman səni.
Sazınla, sözünlə hər an dildəsən,
Unutmaz o dağlar heç zaman səni.

Qoynunda böyüdün, çəkdi nazını,
Gördün payızını gördün yazını,
Dərdin nanəsini, həm yarpızını,
Unutmaz o dağlar heç zaman səni.

Qurutdu xinqalı yesən, doymazsan,
Bulağın suyundan içsən, doymazsan,
Əvəlik, kəkotu, əldən qoymazsan,
Unutmaz o dağlar heç zaman səni.

Eh!.. Nazlı sənəmin səni gözləyir,
Hər anın, dəmin səni gözləyir,
Çiçəkli çəmənin səni gözləyir,
Unutmaz o dağlar heç zaman səni.

Yunisəm bir zaman dağlara sarı,
Gedəcəm, onsuzda, bu ömrüm yarı.
Unutma dostluğu, əhdi, ilqarı,
Unutmaz o dağlar heç zaman səni.


***

Qəlbində altun tək sevgin var sənin,
Sevginə möhtacam mən bir pul kimi.
Ya yaşat, ya öldür, ixtiyar sənin,
Tək sənin olacam mən bir qul kimi.

Tək sənsən hakimi mənim ömrümün,
Zərif əllərinlə yaz fərmanımı.
Yalnız səndən olsun mənim ölümüm,
Mən sənə düz hədəf, gəl al canımı.

Zərrəcə qorxum yox ölümdən, gülüm,
Onsuzda, sevgisiz yaşamaq çətin.
Aylardır uzağam gülümdən, gülüm,
Bu canı gülümsüz daşımaq çətin.


***

Çökmə gözlərimə, qadanı alım,
Həsrətin ən acı yuxusu kimi.
Gözümlə gözünün seyrinə dalım,
Qəlbinin aynası, güzgüsü kimi.

Dayanaq üz-üzə, baxaq göz-gözə,
Baxışlar od-tutub alışsın bir an.
Lüzum yox başqa bir kəlməyə, sözə,
Danışsın ürəklər, danışsın bir an.

Yaşansın ən gözəl sevgi hisləri,
Yaşanan bir həyat, bir ömür kimi.
Tərk edib getməsin heç vaxt bizləri,
Yaşlanan bir həyat, bir ömür kimi.


Mənim əziz nəvəm, mənim gül nəvəm

(İş yoldaşım Rzayev İmrana ithaf)


Bu gün əziz gündü, arzular min-min,
Sən məni arzuya, kama yetirdin.
Gəldin, gəlişinlə sevinc gətirdin,
Mənim əziz nəvəm, mənim gül nəvəm.

Canımsan, qanımsan, sən qız balamsan,
Ömrümə, günümə sən yaz balamsan,
İşvəli, nəşəli, sən naz balamsan,
Mənim əziz nəvəm, mənim gül nəvəm.

Gündüzlər günəşsən, gecələr aysan,
Gözəlsən, sanki bir mələyə taysan,
Rəbbimin verdiyi ən gözəl paysan,
Mənim əziz nəvəm, mənim gül nəvəm.


Qəlbini sökür

(Şairə Həqiqət Elçinin “Qəlbimi sökür” şeirinə nəzirə)


Sənin qismətini yazan o Rəbbin,
Məni taleyinə bilmədən yazıb,
Kədərdən-qüssədən ağlayır qəlbin,
Sevgi-məhəbbət gülmədən yazıb.

Sevgi kitabının vərəqlərində,
Bu sevgim solğun bir yazıya dönüb.
Hər səhər günəşin şəfəqlərində,
Boylanmaz bir daha, əbədi sönüb.

Allahın hökmü bu, fərmanı budur,
Bu taleh, bu yazı yazılıb bizə.
Sevgimiz bu bəxtə, taleyə quldur,
Vurulub möhürü bu qəlbimizə.

Xəyalım rahatlıq verməyir sənə,
Mənsiz xoşbəxtliyin yıxılır, çökür.
Dumanlar, çiskinlər çökür ömrünə,
Həsrətim, hicranım qəlbimi sökür.

.
© Müəllif hüquqları qorunur. Məlumatdan istifadə etdikdə istinad mütləqdir.
Rəy yazın: