OQTAY ZƏNGİLANLI (1939)

OQTAY ZƏNGİLANLI (1939) Oqtay Zəngilanlı (Oktay İsgəndər oğlu Ələkbərov) - 1939-cu ildə Zəngilan rayonunun Veysəlli kəndində anadan olub. 1962-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki BDU-nun) Geolo-giya-coğrafiya fakültəsini bitirib.
Uzun müddət Zəngilan rayonunun Mincivan qəsəbəsindəki 36 saylı məktəbdə müəllim, məktəb direktoru işləyib.
1993-cü ildə Zəngilanın ermənilər tərəfindən işğalından sonra Bakıda məskunlaşar, pedaqoji fəaliyyətini Zəngilanın Bakıda fəaliyyət göstərən 21 saylı məktəbində davam etdirib.
O, eyni zamanda, bədii yaradıcılıqla da məşqul olub.
Şeirləri müntəzəm olaraq Azərbaycanın, eləcə də, Türkiyənin müxtəlif mətbuat orqanlarında və ədəbi məcmuələrdə çap olunub.
Müəllifi olduğu “Dağlar üz döndərib məndən”, "Bir tənhalıq axtarıram", "Çəkir öz dərdini özündə dünya", “İç dünyama səyahət” və digər kitabları ilə oxucularının rəğbətini qazanan Oqtay Zəngilanlının poeziyasında əsas yeri vətən-yurd sevgisi tutur.

Biz də Oqtay Zəngilanlıya yeni-yeni uğurlar arzulayırıq və aşağıda onun bir neçə şeirini dəyərli oxucularımıza təqdim edirik.

Səmayə ŞAHNƏZƏROVA,
Zim.Az saytının,
"Turan" ədəbi məcmuəsinin
və "Şərqin səsi" qəzetinin
şöbə müdiri
OQTAY ZƏNGİLANLI (1939) ULU HEYDƏR

Müstəqil Azərbaycanın tarlxləşən şəxsiyyəti, ölməz öndəri, ümummilli lider Heydər Əliyevin əziz xatirəsinə

Çətin gündə Ulu Öndər dayaq oldu Vətəninə,
Polad kimi bərkiyərək tufanlara gərdi sinə.
Bir çağırış etdi xalqa, xalq səs verdi haqq səsinə,
Xalq Öndərə ehtiramın sədaqətlə daşıyacaq,
Ulu Öndər hər bir zaman ürəklərdə yaşayacaq!

***

Tarixləşən şəxsiyyətdir, əsərləri yadigardır,
Nəsillərə örnək olan şanlı ömür yolu vardır.
Söylənəcək zaman-zaman Heydər xalqa xilaskardır,
Xilaskara məhəbbəti xalq hörmətlə daşıyacaq,
Ulu Öndər hər bir zaman ürəklərdə yaşayacaq!

***

O son qoydu ölkəsinin, millətinin əzabına,
Qızıl xətlə həkk olundu insanlığın kitabına,
Günəş olub işıq saldı zülmətlərin girdabına.
Xalq qəlbində Heydər adın şərafətlə daşıyacaq,
Ulu Öndər hər bir zaman ürəklərdə yaşayacaq!

***

Dahiliyi yollar açdı Bakı-Ceyhan kəmərinə,
Davamçısı oğlu İlham arxalanır hünərinə, -
Azərbaycan uğurlarla addımlayır səhərinə,
Nəsillər Heydər irsini ləyaqətlə daşıyacaq,
Ulu Heydər hər bir zaman ürəklərdə yaşayacaq!


OQTAY ZƏNGİLANLI (1939) ULU HEYDƏR YOLU,
İLHAM ZƏKASI


Oldu el-obaya dar gündə dayaq,
Qurtardı bəladan elin-obasını.
Sabitlik yaratdı, ucaltdı bayraq,
Ulu Heydər yolu, İlham zəkası.

Şumer-akkat soylu ünvanlı yoldur,
Xətai yoludur səsi-sədası.
Cümhuriyyət yolu davamlı yoldur,
Ulu Heydər yolu, İlham zəkası.

Güclü Milli Ordu qurdu ölkədə,
Qoruyur torpağın, dincdir səması.
Yaradıb ən güclü ordu bölgədə,
Ulu Heydər yolu, İlham zəkası.

İnsanlıq yoludur, həyat səsidir,
Bu yol ürəklərdə yuva salası.
Vətən tarixinin salnaməsidir,
Ulu Heydər yolu, İlham zəkası.

Olub sülh elçisi bəşəriyyətin,
Kamillik yoludur hikmət dəryası.
Artırıb Vətənin şanın-şöhrətin,
Ulu Heydər yolu, İlham zəkası.

Keçir səngərləri, keçir qalanı,
Bu yol yer üzündə zəfər çalası.
İfşa edir neçə böhtan, yalanı,
Ulu Heydər yolu, İlham zəkası.

Zülmətdən işığa boy atan yoldur,
Azadlıq yoludur, qeyrət qalası.
Yatmış vicdanları oyadan yoldur,
Ulu Heydər yolu, İlham zəkası.

Sevdirir hər kəsə ana dilini,
Azərbaycan adlı var öz dünyası.
Ürəkdə yaşadır oba-elini,
Ulu Heydər yolu, İlham zəkası.

Qəhrəmanlıq yolu güvənc yoludur,
Paklıqdan yoğrulub yolun mayası.
“Dədə Qorqud” yolu, “Manas” yoludur,
Ulu Heydər yolu, İlham zəkası.

Oyadır insanda həyat həvəsi,
Gün-gün cənnət olur bağı-bağçası.
Bəxş edir insana zəfər töhfəsi,
Ulu Heydər yolu, İlham zəkası.

Od-alov yoludur, tufan yoludur,
Həqiqət yoludur, Tanrı duası.
Ulu türk məkanlı, divan yoludur,
Ulu Heydər yolu, İlham zəkası.

TAP, TANAP xəttidir, Şərq-Qərb yoludur,
Var neçə dövlətə bu yolun faydası,
İnkişaf yoludur, sülh simvoludur
Ulu Heydər yolu, İlham zəkası.


OQTAY ZƏNGİLANLI (1939) 90 YAŞIN MÜBARƏK!..

Uzun illərdən bəri tanıdığım,
şəxsiyyətinə, mənəviyyatına, vətənpərvərliyinə,
sadəliyinə və səmimiyyətinə böyük hörmət bəslədiyim,
yüzlərlə məqalənin müəllifi Əməkdar jurnalist,
el ağsaqqalı və gözəl ailə başçısı
Bəbir Qüdrət oğlu Hüseynovun
90 illik yubileyinə dost təbriki


Göstərir həyat yolunu
ömürdən qalan izlərin,
Boyun uca, qamətin şux,
həyat eşqlidir gözlərin,
Söz-söhbətin dadlı-duzlu,
baldan şirindir sözlərin,
Şərəfli ömür sürdün
doxsanını vurdun başa,
Ürəklərdə iz salmısan,
arzum budur yüz yaşa!

1988, yanvar ayı,
dincəlirdik Şuşamızda,
Dolaşırdıq Cıdır düzün,
nələr varmış başımızda,
İndi Şuşamız azaddır,
gedək qoca yaşımızda,
Danışırıq, kövlərilik xatirələrlə baş-başa,
Qələm dostum, qəlb sirdaşım,
arzum budur yüz yaşa!

Başı uca bir övladsan,
rəhmətlər atan Qüdrətə,
İmzan ilə, qələminlə
çatmısan şan-şöhrətə,
İnsanlığın, şəxsiyyətin
yetiribdir hörmətə,
Ağsaqqal bir ziyalısan,
ad-sanlı, şöhrətli,
Həyat eşqli bir insansan,
arzum budur yüz yaşa!

Oqtay ZƏNGİLANLI,
ZiM.Az


.
© Müəllif hüquqları qorunur. Məlumatdan istifadə etdikdə istinad mütləqdir.
Rəy yazın: