“MƏN DƏLİSİYƏM AZƏRBAYCANIN”!!!

“MƏN DƏLİSİYƏM AZƏRBAYCANIN”!!! Esat Erbil:

“SEVMİYƏNİN ÖLSÜN, AZƏRBAYCANIM”!!!


Avrasya Sanat Kültür Edebiyyat ve Bilim Federasyonunun (ASKEF) iş planları və onun başqanı, Türk dünyasının seçkin aydınlarından biri, Azərbaycan sevdalısı, dostumuz Savaş Ünal bəyin önərisi ilə, qurumun çoxşaxəli proqramları davam etməkdədi.

Dünyanın ən böyük şeir yarışmasına hazırlıqlar çərçivəsində tanış olduğum tanınmış şairlər və onların yaratdığı poeziya nümunələri öz yerində, amma bu sırada yeni-yeni kəşf etdiyim Azərbaycan sevdalı aydınlarımızı tanımaq və Azərbaycana tanıtmaq ayrı bir duyğudu, ayrı bir həyacan mənbəyidi.

“MƏN DƏLİSİYƏM AZƏRBAYCANIN”!!! Nə Sovetlərin 70 illik dəmir pərdələri, nə də ki, kommunizm kabusunun dünya üzərindən çəkildiyi zamandan bəri dinclik rahatlıq nə olduğunu bilməmək, nə bütün Şərq dünyasını ağuşuna almış, Yaxın və Orta Şərqi bürümüş müharibələr, nə də illərdir ki, müsəlman Şrqinin tökülən qanları, bu qaynar bölgələrdə yaşayıb-yaradan Azərbaycan sevdalılarını Azərbaycana bağlılıqdan, Odlar Yurduna sevgidən çəkindirə bilməmişdir.

Bu mənada, bir-birini ardınca Azərbaycan oxucusuna, böyük Turanın yaxın-uzaq yerlərində, on illərlə içində Azərbaycan həsrəti ilə bərabər, Azərbaycanın özü boyda sevda və sevgi bəsləyib böyüdən Türk aydınlarını, qələm və bilim adamlarını təqdim etməkdən yana, xüsusi qürur duymaqdayam…

“MƏN DƏLİSİYƏM AZƏRBAYCANIN”!!! … və bu gün sizlərə təqdim edəcəyim Esat Erbil də, məhz belə aydınlardandır və onun Azərbaycan segisinin boyunu və boyutlarını, ən yaxşısı öz dilindən eşidin və öz şeirlərindən oxuyun.

Sadəcə onu deyim ki, Esat bəy də ASKEF-in fəal üzvlərindən biridi və may ayının son günlərində Azərbaycanı ziyarət edən heyətin içərisində o da vardı.

İrak türkmanlarını təmsil edən bu aydınımızın, həyat və yaradığılığını yaxından öyrənə bilməniz üçün, onun özü tərəfindən tərtib olunmuş tərcümeyi-halının bir hissəsini də oxuculara təqdim etməyi lazım bildim.

Hələlik isə Esat Erbilin Azərbaycan sevgisini və Azərbaycan sevdasını vəsf edən iki şeirini oxuyun.

Ardinca da “Esat Erbil kimdir” bölümünə baxa bilərsiniz.

“MƏN DƏLİSİYƏM AZƏRBAYCANIN”!!!

Sona ABBASƏLİQIZI,
AJB-nin üzvü,
"Şərqin səsi" qəzetinin
redaktor müavini.
.Esat ERBİL

AZERBAYCANIM

Tüm Türk vatanımız birdir bölünmez,
Ağlayanlar gülsün, Azerbaycanım,
Turan eller bizim tarih silinmez,
Sevinçle kalp dolsun, Azerbaycanım.

Bayrağında vardır yeşil kırmızı,
Hep bizleri toplar ayı yıldızı,
Gönül istiyecek arzular sizi,
Sevmeyenin ölsün, Azerbaycanım.

Dokuz İklimin var isterim gezmek,
Serin göllerinde ne hoştur yüzmek,
Tek umudum budur düşmanın ezmek,
Koymam yerin bölsün, Azerbaycanım.

Azarı dönderin kanımız birdir,
Bu şan şühretini gençlere sürdür,
Düşmanı kahr edip, kökünü durdur,
Dost dosta aff kılsın, Azerbaycanım.

Haydi Turancılar iller bizimdir,
Karabağ Erbil’de hepsi gözümdür,
Birleşme uğruna kesin sözümdür,
Kalpten kini silsin, Azerbaycanım.

(Esat) hep söyledi hayranam sana,
Canım uğrunadı, kurbanam ona,
Karabağ döneydi yanaram anam,
Yeter serbest olsun, Azerbaycanım.


MEN DELİSİYƏM AZERBAYCANIN

Sorarsın neden, ona vurğunam?
Men delisiyem, Azerbaycanın,
Aşkı uğrunda, inan yorğunam,
Men delisiyem, Azerbaycanın.

Ata yurdumdur, onsuz yaşamam,
Birlik olmazsa, engel aşamam,
Ondan başka sevgi, kalbe taşamam,
Men delisiyem, Azerbaycanın.

Karebağ bizim, özgür olacak,
Bu pis Ermenden, öcün alacak,
Yüreklerinde, hasret kalacak,
Men delisiyem, Azerbaycanın.

Xocalı bizimdir, öcün alarız,
Düşman gönlüne, korku salarız,
Azerbaycanda, özgür kalarız,
Men delisiyem, Azerbaycanın.

Atam yurdumu, görmek isterem,
Torpak sineme, sermek isterem,
Bir gün önce ora , varmak isterem,
Men delisiyem, Azerbaycanın.

Turan elimiz, birleşer bir gün,
Gönüller mutlu, açılır düğün,
Ey gelen nesiller, vatanla övün,
Men delisiyem, Azerbaycanın.

( Esat ) Yurdundur, orası senin,
Boşa gitmez bil, kurbansa canın,
Bayrak rengine, sende kat kanın,
Men delisiyim, Azerbaycanın.

* * *

“MƏN DƏLİSİYƏM AZƏRBAYCANIN”!!!
Esat Erbil Kimdir ?

Adım (Esat Şakir Emin) tanılmışım (Esat Erbil), ülkem İrak – 1951 yılında Erbil şehrinin, yüksek Kale mahallesinin, Tekiye küçesinde dünyaya gözüm açmışım. Benim ailem bir dini ailedir iki bayrağımız vardir şimdiye kadar Erbil’de Tekkiyelerde kalmıştır, genelde ailemize Erbil’de Müezzin Zade söylerler. Tekkiye Küçesi de benim büyük dedemin tekkiyesinden dolayı adlandırılmıştır.

– İlk, Orta ve Lise okullarını Erbil’de bitirdikten sonra 1972-1973 öğretim yılında Süleymaniye Üniversitesinin/ Fen Fakültesinin/Matematik Bölümünde alındım, dört yıl süren Üniversite yaşamım hayatımın en mutlu ve en hessas anları olarak saya bilirim, çünkü lisede başlıyarak ve üniversitede gizli Türkmen öğrenci birliğinin mücadelesini diğer mücadeleci dostlarım ile beraber en mükkemel bir şekilde sürdürmüştük, üniversitenin ikinci sınfından itibaren üç yıl boyunca gizli Türkmen Öğrenci Birlik Başkanı olarak Türkmen öğrencileri trarafından seçildim, bizim dönemimizde diye bilirim ki Türkmen öğrencileri gizli olarak türlü türlü zalim Saddamın adamlarının tehditlerine reğmen en etkin rol oynaya bildik ve güzel faaliyetler başka milletlere göre başarıyla yapabildik.

– 1975 -1976 öğretim yılında ünivesiteden mezun oldum, sonradan 18 aylık vatan görevimi ödeyip tamamladım ve Musul’a bağlı Salahiye ilçesinde lise Matematik öğretmenine atandım, iki yıl orada görev yaptım ve Erbil merkezine taşındım, Erbil’de yıllar matematik öğretmeni oldum, sonradan lise müdür yardımcısı oldum ve bu aralarda İrak-İran savaşı saddam rejimi tarafından başlıyarak (8) sene yedek asker olarak vatana hizmet sundum, 1988’de savaş sona erdi ve teskere aldık, tekrar kendi mesleğime döndüm ve 1998 yılına kadar Matematik okutmeni ve lise müdür yardıcısı görevlerini yaptım, siyaset alanında daha etkin çalışmak ve faaliyet yapmak için 19 / 11 / 1998 tarihinde kendi isteğim üzere emekliye ayrıldım.

– 1974 seneside Erbil’de ilk defa olarak (Türkmen Kardeşlik Ocağı) bir kültür kuruluş olarak açtık bende başka ağabeylerim ile beraber bir kurucu üyesi olarak Ocağı açmaya katıldım ve askerlik görevinde olduğuma yönetim kurulu üyesine alınamadım,1978’den itibaren genel bir özgür seçimde yönetim kurulu üyesi olrak seçimde kazandım ve 1996 yılından itibaren Ocağın Başkan Yardımcısı görevine atandım ve halede bu görevi sürdürmekteyim, Erbil’de TKO farksızın bölgede tüm Türkmenlerin kendi evi ve bir önemli kültür okulu sayılmaktadır, bu kuruluş kültür kuruluşu olmadan önce milli bir kuruluş olmasına damgasını vurmuştur bu nedenle de her gayretli Türkmenlerin kendi öz evi gibi davranmaktaydılar, bu milli müessese 31 / 12 / 1974 tarihinde kocaman şehrimde açılmıştır.

– Aynı zamanda açık siyaset özgürlüğümüze kavuşurken (İrak Milli Türkmen Partisi) düşük bir hale düşerken bizde (ben ve bazı mücadeleci arkadaşlarımla beraber) milli dugularımız bu düşük hali kabul etmiyerek 17-08-1996 tarihinde İ.M.T.P’nin ikinci kurultayına katılarak yürütme üyesi seçildim, partiyi yaşadıp canlandırdık dek partinin esil sahiplerine teslim ettik ve kendi kuruluşumuze döndük, bu defa İrak Türkmen Cephesini yaşatmak ve güclendirmek için TKO kuruluşumuz temamen ITC’ye katıldık önceden Yürütme kuruluna atandım, sonradan 1. Türkmen Kurultayında Şura üyesi ve dört yıllığa Denetleme kurulu başkanı olarak seçıldım ve Türkmen davasına en güzel ve mükkemel bir şekilde hizmette bulunduk ve diğer milletler arasında da kendimizi iyice ispatladık.

– Edebi hayatıma gelince çocuk çağlardan başlar çünkü annemden dinlediğim ninilerini çok sevdim ve buda büyük bir neden oldu Edebiyate Hoyratla başladım ilk ürünlerimi 1972 yılında yayımlamaya başladım buda Yurt Gazetesi yolıyla, sonradan Kardeşlik ve Birlik sesi Dergilerinde ürünlerimi yaydım,1984 yılından itibaren İrak Edebiyat ve Yazarlar Birliğinde üye oldum,edebiyatın türlü dallarında çalışmışım örneğin (Şiir, Hoyrat, Piyes, Sahne, diğer dallarında da yazılarım vardır örneğin : ( Piyes, Sahne, Temsil, Tiyatro, Araştırma, Eleştırı, Kısa Öykü ve Radyo oyunları r ) gibi dallarda bir çok denemem ve ürünüm vardır.
– Yurt’ta ve Yurt dişinde bir çok Festival ve şiir yarışmalarına katılmışım ve güzel ödüllerde kazanmışım en sevdiğim şiir şölenlerinden(1998- Ağustos ayında- Konya Şehrinde – 8.Altınbaşak Kültür ve Sanat Etkinlikşeri Şiir Şölenidir), bunlar yanında da Tarihi kaynak bizlerde az olduğu için 12 seneden beri bir tarihi eser yazması elimde bulunmaktadır gelecekte Türkmen Kütüphanesini zengileştirmek için bu Tarihi eser ortaya kuracağım inşallah kitabın adı (Irak Türkmenleri Kimdir?).

– Eserlerim ise :
Bir çok basılmamış ürünlerim el yazısı halinde karalanmış örneğin (Tarih, Siyasi, Edebi, Sahne ve tiyatro yazıları gibi) bulunmaktadır, onları gelecekte kitap haline getirmek hayat arzumdur.

Basılmış ve Yayılan Ürünlerim İse Şunlardır
1- Kavuşmak – Şiir ve Hoyrat – Bağdat / 1985.

Irak Kültür Bakanlığı – Türkmen Kültür Müdürlüğü – Bağdat.

2 – Ağıt – Şiir ve Dörtlükler – El Yazısı – Erbil / 1988.

300 Kopy edilmiştir, Bedava Dağıtılmıştır.
3 – Anneme İçli Sözler – Cinaslı Hoyratlar – 1990. Irak Kültür Bakanlığı – Türkmen Kültür Müdürlüğü – Bağdat.

4 – Mlli Duygular – Şiir – Erbil / 2001. Türkmen Kardeşlik Ocağı Yayınları. Bedava Dağıtılmıştır.

5 – Affet Beni – Şarkılar – Erbil / 2002. Türkmen Kardeşlik Ocağı Yayınları. Bedava Dağıtılmıştır.

6 – Kara Gözlüm – Şarkılar – Erbil / 2003. Türkmen Kardeşlik Ocağı Yayınları. Bedava Dağıtılmıştır.

7 – Yüz Güfte ve Yüz Beste – Şiir ve Halk Şarkıları – Erbil / 2003. Türkmen Kardeşlik Ocağı Yayınları. Bedava Dağıtılmıştır.
8 – Gurbet Ellerde Karanlık Geceler – şaiir Burhan YARALI’ının Şiir ve Hoyrat – Erbil / 2003. Türkmen Kardeşlik Ocağı Yayınları. Bedava Dağıtılmıştır.

9 – Aşkım Anlatım – Şarkılar – Erbil / 2003. Türkmen Kardeşlik Ocağı Yayınları. Bedava Dağıtılmıştır.

10 – Daldalanın Sesi – Şiir ve Hoyratlar – Erbil /2005. Türkmen Kardeşlik Ocağı Yayınları. Bedava Dağıtılmıştır.

11 – Erbil kale Destanı – Şiir, Beşlikler – Erbil / 2010. Kendi Özel Hisabıma Basılmıştır, Bedava Dağıtılmıştır.
12 – Erenler Bagçesinden – Cinaslı Hoyratlar – Erbil / 2010. Kürdistan Kültür ve Gençlik Bakanlığına bağlı olan (Türkmen Kültür ve sanat Genel Müdürlüğü ) çıkarmıştır, Bedava Dağıtılmıştır.
13 – Gönül Nağmeleri – Şiirler – İstanbul – 2011. Kekük şehri Kültür Başkenti seçilerek, Irak Kültür Bakanlığı Tarafından İstanbul’da basılmıştır..
© Müəllif hüquqları qorunur. Məlumatdan istifadə etdikdə istinad mütləqdir.
Rəy yazın: