Azərbaycan dilinin tədrisi tarixində mühüm bir dövr: = Tiflis ziyalı mühitindəki təşəbbüslər =

Azərbaycan dilinin tədrisi tarixində mühüm bir dövr: = Tiflis ziyalı mühitindəki təşəbbüslər =
XIX əsrdə Zaqafqaziyada Azərbaycan dilinin ilk dəfə olaraq bir fənn kimi tədrisi Gürcüstanla, Tiflis mədəni mühiti ilə bağlıdır. Hələ XIV əsrdə Yaxın Şərqə səyahətə çıxan hər hansı bir avropalı yolunu Zaqafqaziyadan salar və özü ilə Azərbaycan dilini bilən adam aparardı. Azərbaycan dili və onun

S.Ə.Şirvaninin bir şeirinin bədii və tarixi məqamları

S.Ə.Şirvaninin bir şeirinin bədii və tarixi məqamları
S.Ə.Şirvanini yaradıcılığında məktub janrında yazılmış onlarla şeiri var.Bunların əksəriyyəti müəyyən münasibətlə qələmə alınmış ictimai məzmunlu, ezop maneralı,bədiilik cəhətdən diqqəti cəlb edən,hələ də dərin və hərtərəfli incələmələrini tapmayan sənət nümunələridir. Şairin Hacı Səid

"Kəşkül” jurnalının birinci nömrəsi – Tiflis, 31 yanvar 1883- cü il ... və yaxud, tarixçilər, tərtib etdiyiniz dərslikləri bir daha yoxlayın...

Yazıda “Kəşkül” jurnal formatında çıxan 11 nömrəsinin birincisindən söz açdıq. “Kəşkül”ün ilk nömrələri uzun illər idi ki, itmiş hesab olunurdu..” Kəşkül”ünilk 11 nömrəsi jurnal həçmində (formasında) çıxmışdır. Onun bəzi nömrələrinin tədqiqatçılar üçün əlçatmaz olması türk mətbuat tarixinin

Axund Hacı Molla Ələkbər Rəsulzadənin ilk övladı - Məhəmməd Əmin Rəsulzadə nə vaxt anadan olmuşdur?

Axund Hacı Molla Ələkbər Rəsulzadənin ilk övladı -                Məhəmməd Əmin Rəsulzadə nə vaxt anadan olmuşdur?
Yanvarın 31-də yenə də Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin tərcümeyi halına müracət olunacaq, onun 1884-cü il yanvar ayının 31-də anadan olduğunu yazacaqlar. Bu tarixi yazanlar, yəqin ki, müəyyən mənbələrə əsaslanırlar, lakin heç bir tədqiqatçı mənbəyi göstərmir. Bizim araşdırdığımız mənbədə isə bu tarix

Elida MUXAYEVA: Yüz vur, düz dur!..

Elida MUXAYEVA: Yüz vur, düz dur!..
İçkinin yaranma tarixi eramızın birinci əsrinə – imperator Probusun dövrünə təsadüf edir. İnsanı insan kimi ucuzlaşdıran, dəyərini aşağını salan, ictimai davranış qaydalarını, etik normaları pozmasına vadar edən alkoqollu içkilər günümüzün bəlasına, kabusa çevrilib. Əvvəllər kişilərin bu

M.Ə.Sabirin "Məktəbə tərğib" (Mənim bağım, baharım) iqtibası və yaxud tariximizin açılmayan səhifələri

M.Ə.Sabirin
M.Ə.Sabirin "Məktəbə tərğib" şeiri babalarımızı əzbər bildikləri, nəğməyə çevrilən məşhur əsərlərindən biridir. İlk dəfə 1907-ci ildə "Milli nəğmələr" məcmuəsində çap olunmuşdur. Bu şeir Azərbaycan-rus ədəbi əlaqləərini öyrənmək baxımından bir sıra maraqlı müşahidələri,çözələmə və incələmələri

Müfti Əbdülhəmid Əfəndizadə

Müfti Əbdülhəmid Əfəndizadə
M.F.Axundzadənin Brüsseldə oxuyan oğluna salam göndərən ən yaxın dostlarından biri: Zaqafqaziya müftisi Əbdülhəmid Əfəndizadə (1812-1881) və ya maarifə həsr olunmuş şərəfli ömür Azərbaycanın

Şaiqi nəğmələrində yaşadan bəstəkar

Şaiqi nəğmələrində yaşadan bəstəkar
Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi, qabaqcıl maarif xadimi, tanınmış bəstəkar, pedaqoq və ictimai xadim Rəşid Şəfəq Azərbaycan mədəniyyəti tarixində özünün çoxşaxəli fəaliyyəti ilə görkəmli yerlərdən birini tutur. Uşaqların sevimlisi... 20 noyabr 2015-ci il Abdulla Şaiqin Mənzil Muzeyində daha

Kəndli qızın şəhərdə gəlin olmaq faciəsi

Kəndli qızın şəhərdə gəlin olmaq faciəsi
Tənbəl və hegemon qaynanaların ən asan çıxış yolları kənddən savadsız, avam bir kəndli qız gətirib, oğullarına arvad etmək və gəlin adlanan bu robotu idarə etmək, ömrünün sonunacan rahat bir həyata qovuşmaqdır. Evin bütün işlərini kənddən gətirdiyi malın üzərinə yükləmək, fiziki işlərdən ömürlük

Elida MUXAYEVA: Ruhumuzun zəhərinə çevrilən musiqilər

Elida MUXAYEVA: Ruhumuzun zəhərinə çevrilən musiqilər
Musiqi ruhun qidasıdır, cismimiz kimi ruhumuzun da qidaya ehtiyacı var. Musiqi mədəniyyətin bir qoludur. Mədəniyyət dedikdə isə ilk yadımıza düşən tərbiyə və tərbiyəvi əhəmiyyət daşıyan musiqilərdir. Lakin çox təəssüf ki, bu gün musiqi dedikdə yadımıza düşən “AYNADAN GÖZƏL” və bu tip bayağı

“ERMƏNİ İFRAT MİLLƏTÇİLİYİNİN FƏLSƏFƏSİ”

“ERMƏNİ İFRAT MİLLƏTÇİLİYİNİN FƏLSƏFƏSİ”
Tarix mütəxəssisləri və həmçinin, geniş ziyalı kütləsi üçün nəzərdə tutulan bu kitab tanınmış gürcü alimi-tarix elmlər dok­toru Quram Marxuliya tərəfindən yazılmış və geniş ziyalı küt­ləsinə təqdim olunmuşdur. Bu kitab Qafqaz Beynəl­xalq Geo­tarix və Geosiyasi Təd­qiqat Mərkəzində hazırlanıb və

Elida MUXAYEVA: Mənim Ana dilim - mənim kimliyim

Elida MUXAYEVA: Mənim Ana dilim - mənim kimliyim
Dil hər bir millətin özünə xas olan ünsiyyət vasitəsidir. Hər xalqın dili gələcək nəsillərə mirasdır. Bu mirası qoruyub gələcək nəsillərə ötürmək hər bir millətin şərəfli borcudur. Çox təəssüf ki, bu gün öz dilində danışmaqdan imtina edərək öz intelligentliyini sübut etmək üçün başqa dilə müraciət

Elida MUXAYEVA: Vağzalı qurbanları

Elida MUXAYEVA: Vağzalı qurbanları
İnsanın tanrı qarşısında yerinə yetirəcəyi müqəddəs əməllərdən biri və birincisi ailə qurmaq, övlad dünyaya gətirməkdir. Başqa millətlərdən fərqli olaraq, bizdə ailə quran cütlüyə valideynlərin izni deyil, onların qərarı önəmlidir. Müqəddəs kitabımızda da ailə quran cütlüyə hər iki valideynin

Elida Muxayeva: Bu sənəti mənimçün seçiblər

Elida Muxayeva: Bu sənəti mənimçün seçiblər
“Yerimək istərkən yıxılıram. Nəfəs almağa çalışarkən boğuluram. Həyata sarılmaq istərkən daha da soyuyuram. Bilirsiniz niyə? Çünki mən mən deyiləm. Mən başqalarının görmək istədiyi biriyəm!” – söyləyir Məlahət. Uşaqlıqdan arzularla yaşayırdı. Öz kiçik dünyasında artıq öz gələcəyi haqqında öz

Eltən Qədimbəyli: Bilgi kutsaldır

Eltən Qədimbəyli: Bilgi kutsaldır
Adam doğulur ilk olaraq böyüdüyü evdəkiləri izləyərək, onların öyrətdiyi dildə, tövsiyyə etdiyi və etmədiyi kitabları oxuyaraq, yaşadığı toplumu görərək, eşidərək, səslərini duyaraq, ətrafındakı cisimlərə toxunaraq, yeyib içərək və ruhu ilə hiss edərək toplayır bilgini. Bilgi bu həyatda adamı

Amerikalıları qəlbindən nişan alıb qarınından vuran yazıçı

Amerikalıları qəlbindən nişan alıb qarınından vuran yazıçı
“İnsan, sadəcə, çörəklə yaşamır!” Səhv etmirəmsə, bu ifadə Bibliyada deyilib. Bu ifadə mənə Amerika tarixində iki yazıçını xatırladır: - Harriet Biçer Stounu və Apton Sinkleri. Mənim üçün bu iki şəxs ədəbiyyatın allahıdır. Çünki bu yazıçılar, sadəcə, insan ləyaqətini qorumaq üçün yazmadılar, həm də
Əvvəl 1 2 3 4 5 6 7 8 Рекомендуем задуматься скачать софт с нашего сайта и последние хорошие фильмы смотреть онлайн на лучшем кинопортале Sonra